Materiale de informare

Uniunea Europeana in cautarea viitorului: Studii Europene

Structurată sub forma unei succesiuni de articole, cartea se adresează  cunoscătorilor mecanismelor decizionale ale Uniunii Europene, studenţilor din domeniul afacerilor europene şi publicului larg ,doritor să înţeleagă firul logic şi motivaţia unor evoluţii ce ne privesc pe toţi, în caliate de cetăţeni ai Uniunii Europene. Lucrarea surprinde de o manieră cronologică, de la debutul lucrărilor … Continued

Conventia europeana a drepturilor omului si dreptul procesual penal roman

Lucrarea excelează printr-o documentare amplă şi pertinentă asupra problematicii procesual penale pe care o ridică Convenţia. Sunt abordate foarte multe probleme de principiu pe care le-a rezolvat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie procesual penală, rezolvări însoţite de profunde comentarii în lumina legislaţiei procesual penale române şi a doctrinei româneşti. Ritmul alert, stăpânirea deplină … Continued

Legislaţie comunitară privind proprietatea intelectuală

Culegerea de legislaţie europeană reuneşte dispoziţiile speciale privind cooperarea judiciară în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi dispoziţiile speciale privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală din Tratatul de instituire a Uniunii Europene. De asemenea, sunt selectate, în ordine cronologică, acte legislative relevante privind aceste … Continued

Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene

Lucrarea reprezintă o contribuţie valoroasă în plan teoretic şi metodologic, cu referire la analiza complexă atât a noţiunilor de drept incidente în vederea adoptării monedei unice europene, cât şi a conceptelor de ordin economic şi monetar. Tema abordată are un caracter complex: unul interdisciplinar in care sunt utilizate numeroase cunoştinţe de drept european, drept financiar, … Continued