Materiale de informare

Ghidul Parlamentului European

Acest ghid vine ca şi instrument destinat orientării celor care doresc să se informeze asupra Parlamentului European şi să suplinească nevoia de informare a cetăţenilor europeni în ceea ce priveşte activitatea europarlamentarilor. În cuprinsul cărţii sunt prezentate aspecte precum: evoluţia şi istoricul Uniunii Europene, competenţele pe care le are Parlamentul European şi modalităţile prin care … Continued

Comisia Europeană 2010-2014. Profiluri şi priorităţi

Această broşură oferă o scurtă descriere a activităţii Comisiei Europene, fiind prezentaţi toţi comisarii, portofoliul politic şi priorităţile pe care aceştia le-au stabilit pentru mandatul lor de cinci ani. Prezentul material informativ tratează subiecte precum: stabilierea obiectivelor Uniunii Europene pe termen lung, promovarea păcii, protejarea persoanelor vulnerabile şi combaterea sărăciei, drepturile fundamentale în Europa, creştere … Continued

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă

Această broşură detaliază rolul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (SEOFM), acela de a ajuta la coordonarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, precum şi ale ţărilor asociate şi candidate. De asemenea, este prezentat modul în care funcţionează SEOFM, care utilizează un set de indicatori adoptaţi de comun acord pentru … Continued

Fondul Social European. 50 de ani de investiţii în oameni

Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări, de la globalizare la tehnologii noi, de la populaţia care îmbătrâneşte la cercetare şi inovaţie. Pentru a le aborda, este nevoie de o forţă de muncă înalt calificată, iar Fondul Social European (FSE) este cheia acestei abordări. Materialul de faţă conţine reformele majore introduse de FSE … Continued

Pescuitul şi acvacultura în Europa

Această broşură cuprinde subiecte despre Cartea verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului.. Pentru a fi cu adevărat inovator, procesul de reformă în domeniul pescuitului trebuie să întărească unele dintre premisele fundamentale şi să revizuiască o parte din mecanismele şi principiile care stau la baza acestei politici. Sunt tratate, de asemenea, aspecte precum: durabilitatea … Continued