Materiale de informare

Raportul anual pe 2010 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Această broșură informează publicul şi celelalte instituţii ale Uniunii Europene referitor la aplicarea cartei în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Raportul include exemple concrete privind modul de aplicare a cartei de către instituţiile Uniunii şi statele membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. Acesta subliniază faptul că drepturile fundamentale … Continued

Euro, gata să intre în afaceri

O societate care se pregătește să treacă la moneda europeană poate decide care sunt cele mai eficiente măsuri în acest sens în funcție de mai multi factori, precum dimensiunea societății, domeniul său principal de activitate, măsura cum lucreazaă cu numerar, gradul de utilizare a sistemelor IT etc. Această broșură își propune să ofere sugestii pentru … Continued

Informații esențiale despre extinderea Uniunii Europene

Din perspectiva economică, extinderea Uniunii Europene a generat oportunități de export și investitii și, implicit, mai multe locuri de muncă pentru cetățenii vechilor state membre, îmbunătățindu-se totodată nivelul de trai. Extinderea a contribuit la consolidarea democrației, la întărirea stabilității și securității pe continentul nostru. O Uniune Europeană extinsă are o pondere mărită în abordarea problemelor … Continued

Schengen – Poarta ta către libera circulaţie

Eliminarea controalelor la frontierele interne are consecinţe pentru alte domenii de politică precum: abordarea infracţionalităţii transfrontaliere, comerţul, justiţia şi călătoriile transfrontaliere. Prezenta broşură detaliază câteva subiecte precum: libera circulaţie a persoanelor, cooperarea poliţienească şi vamală, cooperarea judiciară, vize, azil şi conţine informaţii cu privire la statele membre ale Uniunii Europene care participă la spaţiul Schengen. … Continued

Drepturile tale ca student internaţional

Călătoria într-o altă ţară din Uniunea Europeană reprezintă una dintre căile fundamentale prin care tinerii îşi pot stimula dezvoltarea personală, precum şi posibilităţile viitoare de ocupare a unui loc de muncă. Acest ghid prezintă subiecte precum: politica Uniunii Europene de promovare a mobilităţii în scop educaţional, drepturile studenţilor de a studia în străinătate în cadrul … Continued