Materiale de informare

Informații esențiale despre extinderea Uniunii Europene

Din perspectiva economică, extinderea Uniunii Europene a generat oportunități de export și investitii și, implicit, mai multe locuri de muncă pentru cetățenii vechilor state membre, îmbunătățindu-se totodată nivelul de trai. Extinderea a contribuit la consolidarea democrației, la întărirea stabilității și securității pe continentul nostru. O Uniune Europeană extinsă are o pondere mărită în abordarea problemelor … Continued

Schengen – Poarta ta către libera circulaţie

Eliminarea controalelor la frontierele interne are consecinţe pentru alte domenii de politică precum: abordarea infracţionalităţii transfrontaliere, comerţul, justiţia şi călătoriile transfrontaliere. Prezenta broşură detaliază câteva subiecte precum: libera circulaţie a persoanelor, cooperarea poliţienească şi vamală, cooperarea judiciară, vize, azil şi conţine informaţii cu privire la statele membre ale Uniunii Europene care participă la spaţiul Schengen. … Continued

Drepturile tale ca student internaţional

Călătoria într-o altă ţară din Uniunea Europeană reprezintă una dintre căile fundamentale prin care tinerii îşi pot stimula dezvoltarea personală, precum şi posibilităţile viitoare de ocupare a unui loc de muncă. Acest ghid prezintă subiecte precum: politica Uniunii Europene de promovare a mobilităţii în scop educaţional, drepturile studenţilor de a studia în străinătate în cadrul … Continued

Ghidul Parlamentului European

Acest ghid vine ca şi instrument destinat orientării celor care doresc să se informeze asupra Parlamentului European şi să suplinească nevoia de informare a cetăţenilor europeni în ceea ce priveşte activitatea europarlamentarilor. În cuprinsul cărţii sunt prezentate aspecte precum: evoluţia şi istoricul Uniunii Europene, competenţele pe care le are Parlamentul European şi modalităţile prin care … Continued

Comisia Europeană 2010-2014. Profiluri şi priorităţi

Această broşură oferă o scurtă descriere a activităţii Comisiei Europene, fiind prezentaţi toţi comisarii, portofoliul politic şi priorităţile pe care aceştia le-au stabilit pentru mandatul lor de cinci ani. Prezentul material informativ tratează subiecte precum: stabilierea obiectivelor Uniunii Europene pe termen lung, promovarea păcii, protejarea persoanelor vulnerabile şi combaterea sărăciei, drepturile fundamentale în Europa, creştere … Continued