Materiale de informare

Access to legislation in Europe

Acest ghid este destinat, în principal, cititorilor care lucrează în domeniul informațiilor legislative, dar poate fi de interes pentru toți cei care doresc acces la legislația europeană și străină. Ghidul consolidează și pune la dispoziția publicului informații cu privire la sursele legislative în Europa (buletine juridice/jurnale oficiale, colecții oficiale ale legislației consolidate, baze de date … Continued

Manual privind integrarea pentru factorii de decizie politică și practicieni

Prezentul manual oferă bune practici și lecții învățate din 27 de state membre, precum și din alte țări de imigrație, cu privire la următoarele aspecte: schimbul european de informații și bune practici; mass-media și integrarea, sensibilizarea și emanciparea migranților, platforme de dialog, dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active, tinerii imigranți, educațiași piața muncii. Manualul se … Continued

Leonardo Da Vinci. Poveşti de succes. Europa creează noi posibilităţi

Sprijinul furnizat de programul Leonardo Da Vinci în realizarea schimburilor de experienţă între profesori, formatori şi manageri de resurse umane vizează creşterea transparenţei diverselor sisteme de formare profesională din Europa şi încurajează modernizarea acestora prin învăţarea reciprocă. Broşura conţine cele mai bune 20 de proiecte de bune practici, proiecte care au fost selectate pentru gradul … Continued

Grundtvig. Povești de succes. Europa creează noi posibilități

Programul Grundtvig răspunde necesităţilor de învăţare şi de predare ale persoanelor implicate în formarea adulţilor; acesta are drept scop asigurarea de noi posibilităţi de învăţare pentru toţi, în special pentru adulţii care sunt în pericol de a fi excluşi din societate şi pentru lucrătorii vârstnici. Această broşură prezintă 20 de proiecte multilaterale şi parteneriate pentru … Continued

Europa pentru femei

Această broşură evidenţiază unele dintre multiplele domenii în care acţiunile la nivel european au un impact major asupra chestiunilor de interes pentru toată lumea, dar care au o relevanţă mai mare pentru femei. De la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la drepturile consumatorilor şi de la echilibrarea vieţii profesionale cu cea personală la … Continued