Materiale de informare

Fondul Social European. 50 de ani de investiţii în oameni

Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări, de la globalizare la tehnologii noi, de la populaţia care îmbătrâneşte la cercetare şi inovaţie. Pentru a le aborda, este nevoie de o forţă de muncă înalt calificată, iar Fondul Social European (FSE) este cheia acestei abordări. Materialul de faţă conţine reformele majore introduse de FSE … Continued

Pescuitul şi acvacultura în Europa

Această broşură cuprinde subiecte despre Cartea verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului.. Pentru a fi cu adevărat inovator, procesul de reformă în domeniul pescuitului trebuie să întărească unele dintre premisele fundamentale şi să revizuiască o parte din mecanismele şi principiile care stau la baza acestei politici. Sunt tratate, de asemenea, aspecte precum: durabilitatea … Continued

Realizările Leader: O diversitate de experienţe teritoriale

Această broşură a Comisiei Europene promovează accesul la informaţii privind iniţiativa comunitară Leader+. Materialul tratează câteva aspecte privind realizările Leader: guvernanţa şi realizările teritoriale în cadrul abordării Leader în Uniunea Europeană, strategiile teritoriale, rezultatele concrete privind îmbunătăţirea competitivităţii şi a dezvoltării durabile, cooperarea şi crearea de reţele de practică. De asemenea, sunt prezentate 16 studii … Continued

Dispoziții UE în domeniul securității sociale

Acest ghid se adreseazã tuturor persoanelor care se deplaseazã în alte state ale UE, în calitate de lucrãtori, de studenți, de pensionari sau chiar și pentru o scurtã vacanțã. Scopul este de a oferi informații ușor de înțeles despre drepturile și obligațiile în materie de securitate socialã în situațiile în care sunt implicate douã sau … Continued

Dreptul la liberă circulație și ședere în Europa

Aceastã broșurã urmãrește sã vã ajute sã înțelegeți mai bine drepturile de care beneficiați la deplasarea pe teritoriul Uniunii Europene și vã oferã instrucțiuni detaliate de ordin practic. Pornind de la clarificarea noțiunii de cetãțenie europeanã, ghidul prezintã formalitãțile administrative care trebuie îndeplinite pentru a putea avea drept de ședere pe o perioadã mai lungã … Continued