Materiale de informare

Instrumentele structurale și oportunități de dezvoltare pentru România

Instrumentele structurale și oportunități de dezvoltare pentru România

Politica de Coeziune a Uniunii Europene este finanțată prin instrumentele structurale. Acestea sunt fonduri prin care UE acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii sociale și economice. Acest material explică care sunt instrumentele structurale, precum și domeniile de investiții neeligibile și cum se aplică principiul cofinanțării. De asemenea, obiectivele … Continued

Politica regională europeană. Aspecte esențiale

Politica regională europeană. Aspecte esențiale

Comisia Europeană este responsabilă pentru cadrul comun de reglementare, definește liniile directoare, decide asupra programelor, coordonează și evaluează politica la nivelul UE și controlează execuția bugetară. Această broșură conține informații despre cum statele membre și regiunile implementează programele multianuale, se ocupă de dispozițiile privind co-finanțarea, stabilesc parteneriate regionale prin intermediul comitetelor de monitorizare, selectează și … Continued

50 Years of Social Security Coordination. Past – Present – Future

50 Years of Social Security Coordination. Past – Present – Future

Uniunea Europeană are o lungă istorie a coordonării sistemelor de securitate socială care vizează facilitarea liberei circulaţii a cetăţenilor. Primul Regulamentul privind coordonarea securităţii sociale al Comunităţii Economice Europene datează din 1958. De-a lungul anilor mai multe modificări au fost efectuate pentru a extinde domeniul personal şi material de aplicare. Cu creşterea continuă a statelor … Continued

Pentru o viață mai bună

Pentru o viață mai bună

Uniunea Europeană investește în oameni prin Fondul Social European. Proiectele pe care le finanțează îi ajută pe oameni să își găsească locul de muncă potrivit, un post pentru care se pot pregăti și pe care îl pot păstra. Scopul proiectelor este să ofere recalificare și soluții alternative care le pot permite oamenilor să se integreze … Continued

Raport general privind activitățile EUROPOL

Raport general privind activitățile EUROPOL

În prezent, activitățile rețelelor de crimă organizată au devenit, la nivel global, mai complexe, mai diverse și mai răspândite ca niciodată. Teroriștii se inspiră tot mai mult din evenimente care au loc departe de domiciliul lor și organizează conspirații transfrontaliere pentru a-și pregăti atacurile. Criminalitatea organizată facilitată de internet va continua să se dezvolte odată … Continued