Materiale de informare

Employment Policy. Social Europe guide, Volume 1

Employment Policy. Social Europe guide, Volume 1

Această publicație bi-anuală are scopul de a oferi unui public interesat o imagine de ansamblu asupra domeniilor specifice politicilor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii. Ea ilustrează problemele și provocările cheie, explică acțiunile de politică și instrumente la nivelul Uniunii Europene și oferă exemple de bune practici din statele … Continued

Eionet asigură conexiunea. Schimbul de informații privind mediul în Europa

Eionet asigură conexiunea. Schimbul de informații privind mediul în Europa

Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu (Eionet) are ca scop furnizarea unor date de actualitate, a căror calitate este garantată, a unor informații și păreri calificate în vederea evaluării situației mediului înconjurător din Europa și a presiunilor la care acesta este supus. Aceasta permite factorilor politici să ia deciziile corecte pentru protejarea mediului … Continued

Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020

Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020

Acest ghid vorbește despre Cadrul financiar multianual care reprezintă un mecanism menit să asigure previzibilitatea cheltuielilor Uniunii Europene și, în același timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. Cadrul financiar multianual definește sumele maxime (”plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore (”rubrică”) din bugetul Uniunii. În acest context, în fiecare an, Parlamentul European și Consiliul, care … Continued

How the European Union works

How the European Union works

Această broșură este o parte dintr-o serie de publicații care explică ceea ce face Uniunea Europeană în diferite domenii de politică, în ce este implicată și care sunt rezultatele. Sunt abordate deciziile comune la nivelul instituțiilor, cum ar fi Parlamentul European, care este ales de către cetățenii UE și Consiliul European, care reprezintă atât guvernele … Continued

European Territorial Cooperation

European Territorial Cooperation

Această publicație vă va oferi o perspectivă asupra modului în care funcționează cooperarea, inclusiv grupările europene de cooperare teritorială și strategiile macroregionale ale UE, și ce viitor poate deține. Materialul informativ vă aduce povești despre oameni din toată Europa care au beneficiat de cooperare sau sunt cumva conectați la cooperare teritorială. Cooperarea europeană este esențială … Continued