Materiale de informare

Teaching careers in Europe – access progression and support

Teaching careers in Europe – access progression and support

Calitatea predării este crucială pentru ca tinerii să fie inspirați în clasă și să își atingă potențialul maxim. Profesorii fac tot posibilul ca sistemul de educație să fie unul mult mai bun pentru a oferi tinerilor cea mai bună pregătire pentru viața adulților ca membri activi și productivi ai societății. Așteptările mai mari în ceea … Continued

Fondurile structurale și de investiții europene 2014-2020: texte oficiale și comentarii

Fondurile structurale și de investiții europene 2014-2020: texte oficiale și comentarii

În prezent, există un singur set de norme de reglementare a celor cinci fonduri structurale și de investiții ale UE (fondurile ESI). Aceste norme au scopul de a stabili o legătură clară cu strategia Europa 2020 pentru stimularea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii în UE, de a îmbunătăți coordonarea, de a asigura consecvența punerii … Continued

Natura 2000 – Key drivers of success

Natura 2000 – Key drivers of success

Strategia UE privind biodiversitatea a stabilit ca obiectiv, până în 2020, să ajungă la o conservare favorabilă pentru 34% din habitate și pentru 26% din speciile protejate. Această publicație oferă informații despre Programul Life, care a sprijinit peste 1700 de proiecte privind natura și biodiversitatea. Peste 5400 de situri Natura 2000 au beneficiat de finanțare … Continued

Cum poate contribui UE la combaterea discriminării la locul de muncă

Cum poate contribui UE la combaterea discriminării la locul de muncă

În UE este interzisă discriminarea la locul de muncă pe motive de vârstă, sex, handicap, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, orientare sexuală. Legislația UE stabilește niveluri minime de protecție pentru toți cei care lucrează în UE. Aveți dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește recrutarea, condițiile de muncă, promovarea, remunerarea, accesul … Continued

Cultură și audiovizual

Cultură și audiovizual

Cultura și creativitatea se află în centrul proiectului european. Cultura ne definește identitatea, aspirațiile și modul în care ne raportăm unii la alții și la lumea înconjurătoare. De asemenea, își pune amprenta asupra mediului în care trăim și are o influență majoră asupra stilului nostru de viață. Ritmul rapid în care evoluează tehnologiile reprezintă deopotrivă … Continued