Materiale de informare

Politica de coeziune 2014-2020

Politica de coeziune 2014-2020

Comisia Europeană a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este concepută și pusă în aplicare, și anume: · concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; · recompensarea performanțelor; sprijinirea programării integrate; · accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce … Continued

Natura 2000 – 40 years of the Birds Directive

Natura 2000 – 40 years of the Birds Directive

Rețeaua Natura 2000 este alcătuită din situri conform Directivei Habitate și Directivei Păsări. Un sit este o arie protejată ce face parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, cu rol principal de protecție și conservare a speciilor și habitatelor de pe teritoriul Uniunii Europene. Adoptată în 1979, Directiva UE privind păsările a fost una dintre … Continued

Contracte digitale pentru Europa

Contracte digitale pentru Europa

În pofida creșterii rapide a comerțului electronic, majoritatea întreprinderilor europene nu profită la maximum de avantajele pieței unice digitale. Doar 15 % din consumatorii din UE cumpără online din alte țări ale UE, în timp ce procentul celor care fac cumpărături online în țara lor este de aproape trei ori mai mare (44 %). Comisia propune două directive: una … Continued

Europa – Mai bine împreună!

Europa – Mai bine împreună!

Un nou instrument pentru sensibilizarea tinerilor în ceea ce privește Europa. Acest set pedagogic cuprinde trei broșuri și o hartă a Uniunii Europene, ceea ce permite tinerilor să abordeze întrebări despre Uniunea Europeană în trei moduri diferite. Broșura Europa – Să construim mai multe împreună! – oferă o imagine de ansamblu despre istoria construcției europene, … Continued

În prim-plan Educația și Formarea Profesională în România

În prim-plan Educația și Formarea Profesională în România

Învățământul profesional și tehnic (ÎPT) este furnizat la nivelul învățământului secundar superior și la nivelul post-secundar. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic coordonează crearea standardelor de formare profesională pentru calificări, acestea fiind validate de comisiile sectoriale și aprobate de minister. Formarea profesională pentru adulți este oferită de furnizori autorizați publici și privați, … Continued