Materiale de informare

European statistics for European policies

European statistics for European policies

Această broșură reprezintă o sursă de date fiabile pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor. Informațiile și cunoștințele reprezintă elemente fundamentale pentru toate societățile moderne. Statisticile oficiale oferă o infrastructură informațională care răspunde nevoilor mai multor categorii de utilizatori – cetățeni, factori de decizie, cercetători și jurnaliști. Statisticile europene au fost introduse în 1952 cu formele … Continued

Mediul pentru europeni – Eticheta ecologică a UE sărbătorește cu stil

Mediul pentru europeni – Eticheta ecologică a UE sărbătorește cu stil

Săptămâna Verde 2017 organizată de Uniunea Europeană s-a concentrat pe locuri de muncă ecologice care angrenează milioane de oameni din întreaga Europă în evenimente și prin medii de socializare. Prezenta ediție a revistei Mediul pentru europeni prezintă unele dintre progresele și inovațiile care propulsează creșterea numărului de locuri de muncă ecologice. Politicile și finanțarea UE … Continued

Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy

Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy

Din 1992 Uniunea Europeană promovează ca instrument principal de conservare a naturii dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000, care vizează țările membre UE dar și țările candidate. Inițial, s-a planificat terminarea procesului de desemnare a siturilor din rețea până în anul 2000 însă acest proces a fost mai mult sau mai puțin întârziat, în … Continued

Integrarea minorităților, Ediția 2017

Integrarea minorităților, Ediția 2017

Principiile de Bază ale Politicii de Integrare a Imigranților, care au fost adoptate de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne în noiembrie 2014, stau la baza puliticilor UE de cooperare și integrare. Acestea cuprind aspectele esențiale în procesul de integrare, incluzând ocuparea forței de muncă, educație, accesul la instituții, bunuri și servicii și în societate … Continued

Inventarul European cu privire la învățarea non-formală și informală – actualizare 2016

Inventarul European cu privire la învățarea non-formală și informală – actualizare 2016

Recunoașterea învățării non-formale și a celei informale poate aduce o contribuție majoră la atingerea „ambiției” UE de a obține o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, așa cum a fost stabilit prin Strategia Europa 2020. Aceasta poate contribui major la punerea în concordanță a aptitudinilor candidaților cu cerințele de pe piața muncii, promovarea transferabilității aptitudinilor între … Continued