Materiale de informare

Contracte digitale pentru Europa

Contracte digitale pentru Europa

În pofida creșterii rapide a comerțului electronic, majoritatea întreprinderilor europene nu profită la maximum de avantajele pieței unice digitale. Doar 15 % din consumatorii din UE cumpără online din alte țări ale UE, în timp ce procentul celor care fac cumpărături online în țara lor este de aproape trei ori mai mare (44 %). Comisia propune două directive: una … Continued

Europa – Mai bine împreună!

Europa – Mai bine împreună!

Un nou instrument pentru sensibilizarea tinerilor în ceea ce privește Europa. Acest set pedagogic cuprinde trei broșuri și o hartă a Uniunii Europene, ceea ce permite tinerilor să abordeze întrebări despre Uniunea Europeană în trei moduri diferite. Broșura Europa – Să construim mai multe împreună! – oferă o imagine de ansamblu despre istoria construcției europene, … Continued

În prim-plan Educația și Formarea Profesională în România

În prim-plan Educația și Formarea Profesională în România

Învățământul profesional și tehnic (ÎPT) este furnizat la nivelul învățământului secundar superior și la nivelul post-secundar. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic coordonează crearea standardelor de formare profesională pentru calificări, acestea fiind validate de comisiile sectoriale și aprobate de minister. Formarea profesională pentru adulți este oferită de furnizori autorizați publici și privați, … Continued

EU energy in figures – Energia Uniunii Europene în cifre

EU energy in figures – Energia Uniunii Europene în cifre

Sectorul energetic este unul dintre pilonii creșterii, competitivității și dezvoltării economiei. Pentru a fi la curent cu transformarea sectorului energetic în Europa, avem nevoie de date exacte și actualizate. Această publicație oferă o imagine de ansamblu a celor mai relevante statistici anuale referitoare la energie pentru Uniunea Europeană în ansamblu și pentru fiecare dintre statele … Continued

Energy, transport and environment statistics – Statistici privind energia, transporturile și mediul

Energy, transport and environment statistics – Statistici privind energia, transporturile și mediul

Reconcilierea eficienței economice, incluziunii sociale și responsabilității de mediu este esențială pentru dezvoltarea durabilă. De la adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în 2015, Uniunea Europeană a înregistrat progrese semnificative pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și continuă să facă acest lucru. Datele statistice prezentate în această carte sunt actualizate continuu, conține statistici și articole … Continued